top of page
logo_mørk.png

Velkommen til det virtuelle univers for elevråddk - retten til elevrådet! Elevråddk er stiftet, for at give landets handelsskoleelever flere og større muligheder med elevrådsarbejdet. 


Synes I, at det kan være svært at holde gang i elevrådet? Vi forstår jer, og vi er her for jer, der går på en HHX eller EUD/EUX-Business. Her på siden finder I alt, hvad I har brug for. I kan downloade skabeloner, I kan se video-guides og I kan bestille vores “retten til elevrådet”-kasse.

Services

Tag dit elevråd

til det næste niveau

Jeres elevråd kan få tilsendt en kasse med de vigtigste redskaber og effektive materialer, så I kan stræbe efter stjernerne og blive helt skarpe på elevdemokratiet.

 

‘Retten til elevrådet’-kassen bliver sammensat efter jeres behov. Materialet bliver udviklet ud fra jeres egne udfordringer og ønsker, så det skaber en reel forskel lige fra start. 

Kassen er også en god hjælp til at sørge for, at elevrådet overlever år efter år.

kasser_mockup.png

UDSOLGT

knapper3.png

Det første elevrådsmøde

Nu skal I rigtigt i gang og afholde jeres første elevrådsmøde. Men hvordan får man en god start? Her får I redskaber til at komme igennem det første møde på let og elegant vis.

knapper2.png

Branding

Det er vigtigt, at alle på skolen ved, at de har et elevråd. Det er derfor jeres opgave at skabe syn-lighed om jer selv som elevråd. Det er ligesom en virksomhed, der skal brande sig selv til sin målgruppe. I bliver klædt på til at komme ud, og vise hvem I er til hele skolen.

knapper4.png

Engagement
i elevrådet

Er det svært at holde moti-vationen oppe? Ved at fastholde et engagement med hinanden i elevrådet, bliver det også sjovere at lave det hårde arbejde, der følger med. Når man har det sjovt sammen, er det også lettere at samarbejde om det professionel-le arbejde.

knapper.png

Rettigheder

Som elever og som elevråd har ret til og krav på mange ting. Det er vigtigt at holde ledelsen op på jeres rettigheder. Her får I en introduktion til alle jeres (elev)rettigheder, og det ansvar I har. Samtidig bliver I også klædt på til snakke med ledelsen.

Hvad er med i kassen?

opsalgstavle
Om

HVAD ER ELEVRÅDDK?

I er eksperterne

Handelsskoleelever er underrepræsenteret politisk. Det er ikke godt nok. Derfor har vi skabt Elevråddk, som er en hjælp til alle handelsskole-elevråd. Her sætter vi nemlig fokus på os elever og vores handlemuligheder lokalt på skolerne. Elevråddk giver dig altså praktisk bekendtskab med demokrati og samfundsengagement, som du kan bruge direkte i dit elevrådsarbejde.

 

Elevrådene er elevernes talerør. Vi har brug for stærke elevråd, der kan forbedre skoletiden for dem selv og andre og kan klare sig år efter år. Med Elevråddk skaber vi flere bæredygtige elevråd, der som repræsentanter for alle skolens elever kan skabe langvarige forandringer på vores skoler og politisk.

pil.png

VIDEO GUIDE

Flere video-guides vil blive tilgængelige løbende
Har I en elevråds-instagram?
Video guides
Kontakt

HVEM STÅR BAG PROJEKTET?

Landssammenslutningen af handelsskoleelever (LH) står bag projektet ElevrådDK.

Til dagligt koordinerer vi handelsskoleelevernes uddannelsespolitiske interesser og varetager disse over for skole og myndigheder, samt sikrer handelsskoleelevernes indflydelse på deres skoler og den danske uddannelsespolitik gennem aktiv styrkelse

og understøttelse af skolernes elevdemokrati og elevernes demokratiske selvtillid.

bottom of page